Traconiassa tähän mennessä tapahtunutta

Keltaisen Keisarin valtaannoususta on kulunut jo 50 vuotta. Viimeiset vuodet ovat menneet aika pitkälti siinä, että hallintoa on rakennettu uusiksi vallan vaihduttua. Tiedekunnat ovat olleet tietoisia lähestyvästä vaarasta jo paljon aikaisemmin kuin mitä kansalle on kerrottu. Hallinto panttasi tietoa siihen asti, kunnes saatiin kehitettyä keino päästä pois maailmanlopun tieltä. Kansalle viimeiset 50 vuotta oli välittömästi vallanvaihdon jälkeen hieman levotonta aikaa: kaikille muutos ei ollut tervetullut, mutta sen jälkeen aika on kulunut varsin verkkaisesti, enemmän painottuen talouden kohentamiseen sortoajan jälkimainingeissa. Demokratia oli hyvässä nousussa ennen kuin tieto maailmanlopusta alkoi levitä, jolloin alettiin ajautua kohti tiedekuntien ja armeijan ohjastamaa hallintamuotoa. Toisin sanoen, kohti hallintoa jota olisi mahdollista jatkaa selviytyjien keskuudessa, pakoaluksella.

Vallankumousjohtaja Oranssi Pantteri ja hänen lähimmät uskottunsa olivat varsin näkyviä pian vallanvaihdon jälkeen: he varmistivat, että muutoksia tapahtui ja kansa voi hyvin, mutta ajan myötä he pitivät entistä vähemmän ääntä ja lopulta katosivat julkisuudesta kokonaan. Kaikilla on kuitenkin kansan keskuudessa Kansallissankarin asema, ja heidän nimensä muistetaan.

Keisari rakennutti salassa avaruusaluksen pian ensimmäisten uutisten lähestyvästä maailmanlopusta kuultuaan. Avaruusaluksia rakennettiin yhteensä kaksi: prototyyppi Marcos Omega, ja kehittyneempi alus Marcos Alfa. Alfa oli tarkoitettu ylimystölle, ja se lähti kauan ennen Omegaa, mutta kukaan ei ole kuullut siitä sitten lähdön. Tietoa aluksen tilasta tai sen matkustajista ei ole. Lippuja alettiin myydä Marcos Omegalle mahdollisuutena päästä pakoon maailmanlopusta, ja tämä keräsi kaikista yhteiskunnan osista matkustajia.

Koitti lähdön hetki. Macros Omegan moottorit ampuivat ihmiskunnan viimeisen toivon avaruuteen.

Varmaa on että jotain tapahtui, mutta varmuutta siitä mitä, ei ole. Mihin mennä? Miten tästä eteenpäin? Riskeeraatako kaikki ja lähteä takaisin selvittämään onko mahdollista palata, etsiäkö uuden planeetan, jonne asettua, vai täydentääkö vain varastoja ja jatkaa avaruudessa seikkailua paremman vaihtoehdon toiveessa?

Tilannetta hankaloittaa se, että Marcos Omegan hyperajomoottori vaurioitui hypättäessä pois maapallon läheisyydestä. Hyperajomoottorin korjaaminen on haastavaa ja toistaiseksi kuljetaan pelkkien työntömoottoreiden avulla. Matka etenee hitaasti ja määränpäätä ei ole. Mitä tästä eteenpäin?